Käyttö- ja toimitusehdot

1. Palvelun kuvaus

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Buumi.net -latauskaupan (jäljempänä latauskauppa) käyttämisessä. Latauskaupan www-sivut muodostavat palvelukokonaisuuden (jäljempänä Palvelu), jonka kautta käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) voi käyttää erilaisia latauskaupan tarjoamia sisältöjä.

Palvelun yhden tai useamman www-sivun avaamisella ja käytöllä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttö- ja toimitusehtoja.

Latauskauppa ilmoittaa Palvelun voimassaolevat hinnat selkeästi. Latauskaupalla on oikeus hinnanmuutoksiin.

2. Alueellinen rajoitus

Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi Suomesta. Palvelun käyttö muista maista ei ole sallittua.

3. Rekisteröityminen ja henkilötietojen käyttö

Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä.

Henkilötietojen käsittely rekisteröitymistä edellyttävissä palveluissa on kuvattu Palvelun rekisteriselosteessa.

4. Palvelun käyttöoikeus

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun sisältämän aineiston omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat latauskaupan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, eikä Käyttäjällä ole oikeutta levittää, julkaista, saattaa yleisön saataviin, kääntää, muuttaa aineistoja tai luovuttaa niitä kolmannen osapuolen käyttöön ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai SecuryCast Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa tai palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää Palvelusta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään.

5. Palvelun ylläpitäminen, vikojen korjaaminen ja tietoturva

Latauskauppa ei takaa Palvelun häiriötöntä toimintaa. Palvelua koskevat samat rajoitukset kuin Internetissä yleensä, esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. Latauskauppalla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos tarpeellista. Tällöin latauskauppa pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.

Latauskauppa pyrkii etukäteen tiedottamaan tulevista huoltotöistä ja suunnitelluista katkoksista.

6. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

Latauskauppa ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja.

Latauskauppa ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Latauskauppa ei myöskään korvaa Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Latauskaupalla ei ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisien oikeuksien käytöstä. Latauskaupan vastuu rajoittuu enimmillään Suomen lakien pakottavien säännösten mukaan.

7. Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuuksistaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

8. Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Espoossa 19.09.2016

Buumi.net
SecuryCast Oy